Op 1 juli 2020 houdt Waterschap Zuiderzeeland een zomerschouw

Als het (hevig) regent is het belangrijk dat het water in vaarten, tochten en sloten goed kan doorstromen. Rommel in de sloot en dichtbegroeide oevers zijn daarbij niet wenselijk. In Oosterwold zijn bewoners zelf verantwoordelijk voor het weghalen van de begroeiing bij hun sloten.

Onderhoudsplichtig
Je bent als bewoner van Oosterwold onderhoudsplichtig vanaf het moment dat je eigenaar bent van een kavel die grenst aan een sloot. Het gaat om de watergangen in de groene kleur op de schouwkaart. Je vindt de kaart ook op de website van het waterschap.

Schouw
Op 1 juli 2020 controleren medewerkers van het waterschap of de sloten schoon zijn. Dat heet de zomerschouw. Heb je vragen over de zomerschouw of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Waterschap Zuiderzeeland via schouw-oosterwold@zuiderzeeland.nl.