De inschrijving voor Oosterwold is tijdelijk stilgelegd. Je kunt geen aanmeldformulier meer invullen. Er zijn namelijk genoeg belangstellenden voor de eerste fase aan de oostkant van Almere tot de A27. De tijdelijke stop is bedoeld om nieuwe aanmelders geen valse hoop te geven. Zodra er weer voldoende grond beschikbaar is stelt het gebiedsteam de aanmelding weer (gedoseerd) open. De grote interesse laat zien dat het vernieuwende aanbod van Oosterwold een gewilde vorm van gebiedsontwikkeling is.