In Oosterwold bepaalt een onafhankelijk taxateur (vanaf 2019) jaarlijks de marktwaarde van de grond. Het bureau taxeert de (gemiddelde) VON waarden van woningen die je in Oosterwold kunt realiseren en de waarde van de overige functies op de kavel. Van al deze waardes trekt de taxateur vervolgens kosten af die initiatiefnemers moeten maken om de kavel te ontwikkelen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met kosten voor beheer en onderhoud en extra risico’s die initiatiefnemers lopen. Het resultaat van deze berekening vormt de marktwaarde van een kavel.

Kijk voor de taxatierapporten uit 2015 en 2019 het Handboek Oosterwold / Waarderingsmethode: https://handboek.maakoosterwold.nl/hoofdstuk/het-geld/