Onlangs is het onderzoek afgerond naar de werking van de huidige IBA’s en de gevolgen van de manier waarop initiatiefnemers nu hun afvalwater lozen. Ook is inmiddels meer bekend over het effect van lozingen op vijvers, wadi’s en niet-aaneengesloten sloten op het grondwater, het milieu en de gevolgen voor de gezondheid. We hebben de onderzoeksresultaten en de vervolgstappen samengevat in de nieuwsspecial ‘Water en Oosterwold’.

Naast de onderzoeksresultaten lees je over de aanleg van riolering voor de toekomstige bewoners van gebied/fase 1B. Voor initiatiefnemers van de huidige fase 1A geldt geen aansluitplicht. We informeren je over de monitoring door het waterschap, over zuiveren in het gebied of centraal, de samenwerking via Platform Oosterwold en we praten je bij over de behoefte aan kennis en innovatie via de proeftuin van het WaterLab Flevoland.

Uiteraard bieden we ook gelegenheid om over (afval)water in gesprek te gaan. Meld je aan voor de online bijeenkomst voor IBA-eigenaren 18 november 2020.