In ons nieuwsbericht van 5 november 2018 is melding gemaakt van de beoogde invulling van de reservering aan de Kievitsweg door ReGen Villages. Daarbij is ook de termijn voor de definitieve besluitvorming aangegeven. Inmiddels is duidelijk dat de ontwikkeling van dit project voor de initiatiefnemers meer tijd neemt dan verwacht, waardoor de huidige reservering komt te vervallen.

Gedurende het eerste kwartaal 2019 schonen we de initiatievenkaart op (zie bericht 18-12-2018). Dit betekent dat we deze locatie eveneens in april 2019 kunnen vrijgegeven voor nieuwe initiatieven.

Voor initiatiefnemers met een stip of intentieovereenkomst bestaat nog wel de mogelijkheid om komend kwartaal de locatie van hun huidige stip naar dit gebied te verplaatsen.