De behoefte aan een of meer basisscholen in Oosterwold is groot. Driekwart van de (aanstaande) ouders die de enquête naar onderwijsvoorkeuren heeft ingevuld heeft nu of binnenkort kinderen die naar de basisschool gaan. De kinderen van Oosterwold gaan nu naar de Verwondering (24%) en de Vrijeschool (21%). Uit de motivatie voor de schoolkeuze blijkt het onderwijsconcept/de pedagogische visie van de school doorslaggevend (72%). Afstand speelt veel minder een rol (43%), maar wordt wel als tweede keuze gegeven. De beoordeling door de inspectie en goede scores op de eindtoets spelen het minst een rol bij de keuze van de huidige school. De respondenten geven de voorkeur aan antroposofisch onderwijs, gevolgd door de ecologische school en het openbaar onderwijs. Aandacht voor de individuele talenten van de kinderen, leren door ervaring op te doen en aandacht voor sociale ontwikkeling vinden de respondenten belangrijk in het onderwijs.

Lees verder >>