Ouders vinden pedagogische visie toekomstige basisschool belangrijk

Veel (aanstaande) ouders in Oosterwold hebben de enquête naar onderwijsvoorkeuren ingevuld voor basisscholen in Oosterwold. Daarvan gaf maar liefst 72% aan dat de identiteit of de pedagogische visie het belangrijkst is bij de keuze voor een school. Ook afstand (43%) en goede sfeer (30%) worden vaak genoemd als belangrijke kenmerken van een basisschool.

Rapportage scholen in Oosterwold

Qua identiteit kiezen de meeste ouders voor antroposofisch onderwijs. De Vrije school biedt dit onderwijs aan. Een meerderheid van de respondenten gaf de Vrije school 36% van de totaal te vergeven punten. Maar ook een ecologische school, openbaar onderwijs en Montessori onderwijs werden veelvuldig genoemd. Los van de identiteit van de school geven ouders aan te hechten aan aandacht voor individuele talenten, sociale ontwikkeling en leren door ervaring op te doen.  Vakinhoudelijk vinden ouders aandacht voor natuur en creativiteit het belangrijkst.

Als het gaat om de huisvesting van scholen blijkt dat Oosterwolders veel waarde hechten aan het gebruik van duurzame materialen en een energieneutraal onderkomen. De nabijheid van andere maatschappelijke voorzieningen – zoals voor- en naschoolse opvang, consultatiebureau, bibliotheek – scoort ook hoog. Ook vinden ouders dat kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school moeten kunnen.

De bewonerspeiling is opgesteld in opdracht van de Werkgroep Onderwijs Oosterwold, waarin schoolbesturen samen met de gemeente en een vertegenwoordiging van bewoners werken aan een Huisvestingsplan voor basisscholen in Oosterwold. Deze samenwerking tussen de schoolbesturen, gemeente én in participatie met bewoners is uniek en volgt het Oosterwold concept: organisch ontwikkelen en de initiatiefnemers maken de stad. De enquête is in de vorm van een korte vragenlijst verspreid via de Nieuwsbrief Oosterwold, en was ook te vinden op de website Maak Oosterwold en op facebook. Het verslag van de uitkomsten kunt u ook vinden op de website MaakOosterwold.nl en op de gemeente website almere.nl/feiten en cijfers.

Het is nu aan de betrokken schoolbesturen hoe zij de voorkeuren vanuit Oosterwold een plek kunnen geven bij de komende basisscholen in deze wijk. Komend najaar zullen zij in een  bijeenkomst presenteren hoe zij het basisonderwijs in Oosterwold vorm willen geven.

De eerste basisschool in Oosterwold zal volgens planning in 2022 de deuren kunnen openen; daarvoor is ruimte gereserveerd aan de Kievitsweg. De verwachting is dat het komende decennium ruimte is voor zeker 4 basisscholen.

Lees hier meer over onderwijsvormen en denominaties