In de eerste fase van de organische ontwikkeling van Oosterwold hebben de overheden die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Oosterwold – Provincie Flevoland, de gemeenten Almere en Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland – twee onderzoeken laten uitvoeren naar afvalwaterbehandeling en waterkwaliteit in Oosterwold. Voor geïnteresseerden zijn deze rapporten nu beschikbaar gesteld.