In de eerste fase van de organische ontwikkeling van Oosterwold hebben de betrokken overheden – de provincie Flevoland, de gemeenten Almere en Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland – twee onderzoeken laten uitvoeren naar afvalwaterbehandeling en waterkwaliteit in Oosterwold. Het betreft een onderzoek naar de ontwikkeling van de waterkwaliteit bij volledige organische ontwikkeling van Oosterwold (circa 15.000 woningen) en een onderzoek naar de gemeentelijke zorgplicht voor inzameling van stedelijk afvalwater. Hier vind je de rapporten en een toelichting op de rapporten.