Bij (twee) controlerondes door het waterschap is gebleken dat veel IBA’s (nog) niet voldoen aan de gestelde eisen. De eigenaren van de betreffende installaties hebben hiervoor inmiddels een brief ontvangen van het waterschap. In de betreffende brief biedt de gebiedsorganisatie Oosterwold aan om initiatiefnemers die te maken hebben met overschrijding van de lozingsnormen te ondersteunen bij het treffen van maatregelen om dit te verhelpen. Zie voor meer informatie Waterplan en watervergunning.