Onderwijs in Oosterwold

Het is de bedoeling dat in 2022 de eerste reguliere school in Oosterwold van start gaat. De gemeente Almere is met diverse schoolbesturen en bewoners in overleg over deze eerste school én de volgende scholen. In Oosterwold zijn er al particuliere initiatieven voor onderwijs. Regulier onderwijs, door de overheid gefinancierd, is er nog niet.

Samenwerking en rolverdeling
Net als in andere Almeerse wijken verzorgt de gemeente Almere ook in Oosterwold de huisvesting (financiering) van het regulier onderwijs. De gemeente heeft wettelijke huisvestingsplicht en is nu initiatiefnemer voor de bouw van de schoolgebouwen in Oosterwold. De bouw van een schoolgebouw gebeurt altijd in overleg met de toekomstige gebruiker, de school. Een schoolbestuur kan zelf bepalen wanneer het, en in welke wijk een school wil stichten. Na een akkoord van de minister, kan de school starten en zorgt de gemeente voor de huisvesting. De gemeente Almere is onlangs over onderwijs in Oosterwold in overleg gegaan met de schoolbesturen die momenteel in Almere actief zijn in het regulier onderwijs. Samen willen zij een plan maken voor de toekomstige scholen en huisvesting in Oosterwold. Hierbij wordt vanuit de behoefte van de wijk gehandeld. Dus een plan in samenwerking met de bewoners.

Huisvestingsplan in participatie
Een werkgroep gaat het huisvestingsplan het komende half jaar opstellen. Hierin zitten vertegenwoordigers van vier schoolbesturen die interesse hebben in Oosterwold te weten: ASG, Prisma, SKO en de Vrije school. Ook nemen vier (toekomstige) bewoners van Oosterwold deel aan de werkgroep. Zij zijn als vertegenwoordigers door het Bewoners Platform naar voren geschoven. Samen met de gemeente wordt het Huisvestingsplan gemaakt.

In het plan wordt onder andere aangegeven wanneer en ongeveer waar basisscholen worden gebouwd. Ook wordt vastgelegd via welke processen de schoolbesturen invulling willen geven aan het onderwijs. Voor het stichten van een school gelden wettelijke procesvoorschriften. Maar de besturen willen samen ook een participatieproces laten meewegen voordat zij een aanvraag doen voor een nieuwe school. Momenteel denkt de werkgroep de informatie over de behoefte uit de wijk op te kunnen gaan halen bij alle (toekomstige) bewoners via een enquête. Van deze enquête en een brede informatieavond over onderwijstypen hoort u komende tijd meer van de werkgroep.

Eerste school in 2022
Naast het huisvestingsplan Oosterwold is ook de voorbereiding voor de bouw van de eerste school al gestart. Het streven is om in 2022 al een eerste gebouw te hebben staan. Er is een stip gezet op kavel M001001. Het is nog niet bekend welke school zich hier vestigt omdat dat uit onderzoek (uitkomsten enquête), de aanvragen van de besturen én de beoordeling van de minister volgt.

Locatie eerste school in Oosterwold