Onderwijs in Oosterwold

In het Almeerse deel van Oosterwold komen vier à vijf schoolgebouwen. In 2022 opent het eerste schoolgebouw aan de Burchard de Volderstraat (Kievitsweg) met een ecologische basisschool van Prisma. Het tweede schoolgebouw opent volgens planning in 2024 aan de Goudplevierweg. Hierin start de Vrije school. In de tussentijd zal ook de Almeerse Scholengroep (ASG) voor openbaar onderwijs een school starten in 2022 of 2023. Bij de start kan deze openbare school gebruik maken van het gebouw van de ecologische school en zo nodig vanaf 2024 van het gebouw van de Vrije school.
Bij de voorbereiding van het stichten van scholen in Oosterwold is de gemeente samen opgetrokken met vijf schoolbesturen. Dit zijn ASG, de Ondernemende school, Prisma, SKO en de Vrije school. Dit heeft geleid tot de Notitie schoolstichting Oosterwold. Omdat bewoners in Oosterwold zelf aan zet zijn, hebben de schoolbesturen en gemeente de bewoners (ouders) nadrukkelijk betrokken in een onderzoek naar onderwijsvoorkeuren. Deze samenwerking tussen gemeente, schoolbesturen en ouders is vernieuwend voor Almere.

Enquête
Uit de enquête ingevuld door 347 bewoners (ouders) bleek dat antroposofisch onderwijs, dat wordt aangeboden door de Vrije school, de voorkeur heeft van 36 procent van de ouders. Hierna volgen ecologisch en openbaar onderwijs, met respectievelijk 14 en 13 procent. Los van de schoolsoort gaven vrijwel alle ouders aan te hechten aan veel aandacht voor natuur en creativiteit in het onderwijs.

Notitie schoolstichting Oosterwold
Raadsbrief scholenstichting en -bouw Oosterwold

Locatie eerste school in Oosterwold