19 december

In de nieuwsbrief Maak Oosterwold van 19 december 2019 de volgende onderwerpen:

NIEUWS
Geen stikstofberekening meer nodig voor kleine bouwprojecten
Nieuwe bodemkwaliteitskaart PFAS
Overgangsregeling 2020: indexering grondprijs alleen bij levering na 31-12-2020
Uitkomsten jaarlijkse verkeerstellingen Oosterwold

WERKZAAMHEDEN
Bouw Windpark Zeewolde in volle gang
Kievitsweg krijgt fietspad
Fiets- en voetgangersbrug Waterlandseweg voorjaar 2020 in uitvoering

TERUGBLIK
Bijeenkomst ‘Toekomst Waterzuivering Oosterwold’ en Besluit Bestuurlijk Overleg Afvalwaterzuivering in gebied 1B
Inloopavond Slagschaduw
Start bouw 1e biologische boederijwinkel Odin bij Stadsboerderij Vliervelden

Bereikbaarheid in de kerstperiode

5 december - Nieuwe grondprijzen Oosterwold 2020

Het Bestuurlijk Overleg stelt jaarlijks nieuwe grondprijzen vast. De nieuwe prijzen zijn bekend en gelden met ingang van 1 januari 2020. De waardestijging van de gronden is beperkt.
De overgangsregeling 2020 waarmee je aanspraak kunt maken op de grondprijzen 2019 is al eerder bekend gemaakt. In deze nieuwsbrief Nieuwe grondprijzen Oosterwold 2020 tref je de samenvatting van het taxatierapport aan.

8 november - PFAS en Oosterwold

Sinds juli 2019 is het Tijdelijk Handelingskader PFAS van kracht. Deze regeling gaat over het verplaatsen en verwerken van grond en bagger in verband met het voorkomen van schadelijke stoffen. PFAS is de verzamelnaam van een grote groep fluorhoudende chemische stoffen die nauwelijks afbreekbaar zijn. In deze nieuwsbrief van 8 november 2019 lees je wat de gevolgen zijn van het Tijdelijk Handelingskader PFAS voor Oosterwold.

 

 

7 november - Start WaterLab Flevoland en Bijeenkomst Waterzuivering

WaterLab Flevoland is van start gegaan met twee praktijktesten in Oosterwold. In deze nieuwsbrief van 7 november 2019 lees je hoe leveranciers worden uitgedaagd om hun meest innovatieve zuiveringssystemen 2 jaar te laten testen. Ook nodigen we je uit voor een bijeenkomst over ‘Waterzuivering in de volgende fase van Oosterwold’ op 19 november 2019.

 

 

Overgangsregeling grondprijzen Oosterwold 2020

Op 12 december 2019 stelt het bestuurlijk overleg Oosterwold de grondprijzen vast die gelden met ingang van 1 januari 2020. Bij de vaststelling van de grondprijzen voor 2019 is afgesproken om de grondprijzen jaarlijks opnieuw vast te stellen en de overgangsregeling tijdig te publiceren. In deze nieuwsbrief informeren we je alvast over de overgangsregeling 2020 om aanspraak te kunnen maken op de grondprijzen 2019.

17 oktober

In deze 17 oktober nieuwsbrief lees je over onderstaande onderwerpen:

PUZZELSTUKJES

LAATSTE NIEUWS

 • Afwijken van de Anterieure Overeenkomst
 • Uitspraak voorzieningenrechter taxatierapporten grondprijs Oosterwold
 • Binnenkort: nieuwe website met burenvinder
 • Winnaars fotowedstrijd bekend
 • Zwerfafval opruimen

ESTAFETTE

 • 8e blog estafette. Michiel de Vries: “Dat ene fruitboompje zijn er achttien geworden.”

TERUGBLIK

 • Growing Music 2019 beeldverslag

AGENDA

 • Platform Oosterwold organiseert 1ste ‘Wat speelt er in Oosterwold?’ op 31 oktober 2019
 • Inloopavond Slagschaduw en (voorgenomen) wijzigingen
  Chw bestemmingsplan op 5 november 2019

Oosterwold en stikstof

In de afgelopen weken is in diverse media uitgebreid aandacht geschonken aan de stikstofproblematiek. De landelijke stikstofproblematiek raakt projecten in heel Almere. De gemeente werkt nauw samen met de Provincie Flevoland die in opdracht van het Rijk de regie voert om ontwikkelingen vlot te trekken. Waar mogelijk neemt de gemeente ook maatregelen in het belang van de inwoners en ondernemers en blijft verder werken aan de groei van onze groene en gezonde stad.

Wij zijn ons ervan bewust dat op dit moment de onzekerheid, ook voor de initiatiefnemers in Oosterwold, groot is. Dagelijks houden we vinger aan de pols. Dit is wat wij tot nu toe weten.

Oosterwold en de stikstofproblematiek

13 september

In de september nieuwsbrief het laatste nieuws, de blog-estafette en agenda:

NA DE ZOMER

LAATSTE NIEUWS

 • Handboek Oosterwold de sleutel tot succes!
 • Groot onderhoud Kievitsweg
 • Pilot verkeersbesluit 30 km/h
 • Proef afvalinzameling via zijbelading afgerond
 • Fotowedstrijd: jouw foto op de nieuwe site maakoosterwold.nl

ESTAFETTE

 • 7e Blog-estafette. Michelle Thepen: “Verhuizen naar Almere?”

AGENDA

 • Feest voor de zintuigen bij het Oogstfeest op 21 september 2019
 • Muziekfestival GROWING MUSIC op 22 september 2019

11 juli

In de zomer editie van de nieuwsbrief Maak Oosterwold lees je over de volgende onderwerpen:

 1. Mijlpaal
 2. Oosterwold in kaart
 3. Collectieven op een rijtje
 4. Voedselbos Eemvallei Zuid
 5. Enkele kavels op Buitenplaats Oosterwold vrijgekomen
 6. Buren aan de bosrand
 7. Honden in Oosterwold
 8. 6e Vlog / blog estafette. Tamara Bresser: “Of we handig waren? Nee niet uitgesproken maar dat leer je gaandeweg gelukkig wel.”
 9. Terugblik:
  1. Video 2e editie stadslandbouwplein Oosterwold Ontkiemt
  2. Laatste fase werkzaamheden Vogelweg
 10. Vooruitblik:
  1. GROWING MUSIC – Muziekfestival in Oosterwold op 22 september 2019
 11. Zomersluiting spreekuren gebiedsteam Oosterwold en Waterschap

3 juli - Voldoende initiatiefnemers eerste fase

Nieuwsbrief: Voldoende aanmeldingen eerste fase Oosterwold

Het vernieuwende aanbod dat Oosterwold mensen biedt, voorziet in een zeer gewilde vorm van gebiedsontwikkeling. Het beschikbare deel van de eerste fase (het gebied aan de oostkant van Almere tot de A27) heeft genoeg initiatiefnemers aangetrokken om dit deel te vullen. Om nieuwe aanmelders geen valse hoop te geven, is er een tijdelijke stop ingegaan op aanmeldingen voor Oosterwold. Alle tot en met 2 juli 2019 aangemelde initiatieven op de wachtlijst kunnen door met hun plannen.

Stadslandbouwplein Oosterwold Ontkiemt op 22 Juni 2019

Informatieavond Archeologie en ERF op 5 juni 2019

16 mei

In het mei nummer van de nieuwsbrief Maak Oosterwold lees je over:

 • Samen met je buren
 • Handboek Oosterwold: een leidraad en cursus in één
 • Windpark Zeewolde: iedereen kan meedoen
 • WaterLab Flevoland van start
 • Let op: Oeverzwaluwen met nesteldrang!
 • 5e Vlog/blog estafette: Lioba Wattimena “Toen begon het werk pas echt”
 • Platform Oosterwold

TERUGBLIK:

 • Alles over kavelwegen

VOORUITBLIK:

 • Bijeenkomsten Handhaving in Oosterwold, 28 mei en 3 juni 2019
 • Bijeenkomst Archeologie en ERF, 5 juni 2019
 • 2e Stadslandbouwplein Oosterwold Ontkiemt, 22 juni 2019
 • Save the date: Open dag Vogelweg, 28 juni 2019

4 april

In het april nummer van de nieuwsbrief Maak Oosterwold lees je over:

 • Veldwerk archeologie afgerond
 • Coulance overgangsregeling nieuwe grondprijzen

19 maart

In het maart nummer van de nieuwsbrief Maak Oosterwold lees je over:

 • Polderwegen en kavelwegen
 • Onderzoek en monitoring van afvalwater
 • Gebiedsmanager voor Oosterwold
 • Voortgang proef afval inzamelen via zijbelading
 • Zwerfafval rapen: doe je mee?
 • 4e Vlog / blog estafette Willemien Hellemans “Ons stukje moederland

Terugblik:
Vruchtbaar samenwerken aan stadslandbouw, 5 maart
Inloopavond werkzaamheden Vogelweg, 12 maart

Vooruitblik:
Thema-avond kavelwegverenigingen 2 april
Stadslandbouwplein Oosterwold Ontkiemt, 22 juni

Nieuwe prijzen Oosterwold per 4 februari

Per 4 februari 2019 heeft het bestuurlijk overleg Oosterwold de nieuwe marktwaarde voor de kavels in Oosterwold vastgesteld. Deze marktwaarde is de optelsom van de grondwaarde en de exploitatiebijdrage en gaat per direct in voor alle initiatiefnemers in Oosterwold die nog geen intentieovereenkomst en/of anterieure overeenkomst hebben. Voor initiatiefnemers met een intentieovereenkomst en verder is een overgangsregeling vastgesteld. Zie nieuwsbrief: Nieuwe prijzen Oosterwold.

10 januari

Welkom in 2019! We gaan in deze nieuwsbrief van start met een primeur. De film ‘De Spelers van Oosterwold’ is af. En verder:

 • Talk of The Town, 15 januari
 • Filmpremière ‘De Spelers van Oosterwold’, 20 januari en extra vertoning 12 februari
 • Informatiebijeenkomst ‘Fietsbrug’ Waterlandseweg, 4 februari
 • School / (wijk)-voorzieningen