Nieuwsbrieven 2017

Hier vind je alle nieuwsbrieven die in 2017 verstuurd zijn naar initiatiefnemers en andere geïnteresseerden in Oosterwold.

23 december "Toetsen geluid"

Nieuwsbrief  Toetsen geluid in Oosterwold Via verschillende kanalen heeft Gebiedsteam Oosterwold begrepen dat er onrust is ontstaan over het onderwerp geluidshinder bij vergunningaanvragen in Oosterwold. Met deze nieuwsbrief willen wij helderheid verschaffen over het milieuaspect geluid bij het verlenen van vergunningen in Oosterwold en gaan daarbij in op de onderstaande onderwerpen:

 • Beslisboom ‘geluid’: Wet geluidshinder
 • Stappen aanvraag omgevingsvergunning
 • Wat is er ontdekt?
 • Wat nu?
 • Wat betekent dit voor initiatiefnemers met een verleende omgevingsvergunning?
 • Geluid nu standaard getoetst bij aanvraag vergunning

13 december

Nieuwsbrief december 2017

 1. Uit pacht nemen van gronden
 2. Initiatiefnummer vermelden op aanvraag omgevingsvergunning
 3. Voortgang collectief Archeologisch onderzoek
 4. Cultuurscout Almere Hout stelt zich voor
 5. Vragen over luchthaven Lelystad
 6. Op korte termijn geen verhoging grondprijs
 7. Afvalinzameling Oosterwold
 8. Bezoek rijdende scan
 9. Bereikbaarheid team Oosterwold kerstperiode

19 oktober

Nieuwsbrief oktober 2017

 • Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde ter inzage
 • Archeologisch onderzoek van start
 • Vergunningenproces onder de loep
 • Publieke toegankelijkheid rondom het kavel
 • Verkeerstellingen
 • Koppeling van energieopwekking aan heipalen
 • Postcodes en Straatnaamborden
 • Oversteken op de Vogelweg
 • Wijziging spreekuren gronduitgifte en vergunningen
 • 100e watervergunning Oosterwold

13 juli

Nieuwsbrief 13 juli 2017

 • Wisseling projectondersteuning in team Oosterwold en vakanties
 • Vragen archeologisch onderzoek besluit
 • Alleen het land op met toestemming ERF
 • Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde vertraagd
 • Basisinformatie kavelwegen Oosterwold op een rijtje

22 juni

Nieuwsbrief 22 juni

 • Wijziging werkwijze archeologisch onderzoek Oosterwold
 • Bereikbaarheid projectmedewerker Grondverkoop
 • Oosterwolders hartelijk welkom bij De Kenniskring
 • Biologische landbouw in Oosterwold, Van Andel Bio denkt graag mee
 • Zoekfunctie op website

1 juni

Nieuwsbrief juni

 • Aanpassing werkwijze intentiefase initiatieven Oosterwold
 • Een groep als eindgebruiker, hoe werkt dat
 • Kleinschalige bomenkap voor aansluiting kavelwegen
 • Fietstocht stadslandbouwinitiatieven Almere Buiten
 • Bereikbaarheid vakantieperiode

8 mei

Nieuwsbrief mei

 • Initiatiefnummer vermelden op aanvraag omgevingsvergunning
 • Toekomstplannen A27
 • Onjuiste aanslag voor de verontreinigingsheffing ontvangen?
 • Oproep voor vastleggen van het archeologisch onderzoek
 • Expertteam zelfbouw in de Kavelwinkel op 11 mei
 • Let op: Oeverzwaluwen met nesteldrang!

6 april

Nieuwsbrief 6 april

 • Alleen eindgebruikers initiatiefnemer
 • Website uitgebreid met de vergunningen handleiding
 • Rioolheffing
 • Informatiebrief Bouwen
 • Summerschool Feeding the City
 • Gronddepot Trekweg – kwaliteit van de grond
 • Verpachte rijksgrond is uitgezet in het veld

15 maart

Nieuwsbrief 15 maart

 • Uitzetten van kavel in het veld
 • Kavelwegaansluiting en nutsvoorzieningen
 • Vergunningenproces
 • Ontwerp Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde ter inzage
 • Luchthaven Lelystad – aanvullende informatie
 • Bouwbesluit Light versus Bouwbesluit

15 februari

Onderwerpen:

 • Geen BTW op grond
 • FAR = 1.0?
 • Ruimte voor waterberging
 • Kaart uit pacht genomen gronden + antwoorden op vragen aan ERF
 • Luchthaven Lelystad
 • Letters op de initiatievenkaart

Bijlage:

18 januari

Onderwerpen:

 • Fase koopovereenkomst en overdracht bij de notaris
 • Kavelwegaansluitingen
 • Afwijken bij collectieve waterberging
 • Teeltplan ERF 2017 + informatieavond op 25 januari
 • Tijdelijk beheer – inzaaien met gras door ERF
 • Windpark Zeewolde

Bijlagen: