De nieuwsbrief Maak Oosterwold van 25 februari 2022 is weer rijk gevuld. Bekijk de uitgebreide agenda met komende week de start van panelgesprekken over de doorontwikkeling van Oosterwold en een bijeenkomst over het advies vernieuwend welzijn. We hebben een video over deze doorontwikkeling van Oosterwold. Verder er actueel nieuws over de herziening van het bestemmingsplan die naar de raad gaat, het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP), basisschool De Verbeelding en Oosterwold op de Floriade. We wensen je veel leesplezier.