In de nieuwsbrief Maak Oosterwold besteden we uitgebreid aandacht aan de activiteiten en rol van Staatsbosbeheer. Ook lees je over de eerste reguliere school in Oosterwold die gepland staat voor 2022, de omvangrijke archeologische vindplaats met overblijfselen van de Swifterbantcultuur en de werkzaamheden aan de polderweg Hippias van Elisweg.
De adviseur Natuur van de gemeente vertelt wat je kunt doen aan de overlast van ratten en muizen. We nemen een kijkje bij boerderij Uniek Leven waar vanuit het WaterLab gedurende twee jaar het systeem ‘Het zuiverste Water’ wordt getest. De blog-estafette is dit keer van Annemarie Sneyers. Tot slot lichten we samen met het waterschap toe wat nu eigenlijk precies wordt bedoeld met het watersysteem/de waterhuishouding in Oosterwold.