Het gebiedsteam Oosterwold gaat elke kaveleigenaar gelegenheid geven om – indien nodig – een revisie (herziene) tekening met de juiste percentages van zijn kavel te retourneren. Dat en meer lees je in de nieuwsbrief Maak Oosterwold van 1 oktober 2020. We praten je bij over de toekomst van afvalwater in Oosterwold, de voortgang bij WaterLab Flevoland en de aanpak van Staatsbosbeheer van ongewenste situaties langs de rand van Oosterwold. De werkgroep 30 km/u gaat samen met de gemeente aan de slag om de maximumsnelheid te verlagen nu is gebleken dat alle kavelwegverenigingen daar achter staan. Ook vind je weer een actueel overzicht van de werkzaamheden, de 15e blog-estafette van de Vlierveldenpluktuin en de agenda met een online bijeenkomst over stadslandbouw op 6 oktober a.s..