In de nieuwsbrief van 22 april 2020 lees je hoe we Oosterwold beter bereikbaar willen maken voor een grotere groep mensen door een aanpassing van de gebruikersregeling in het huursegment. We attenderen je op enkele belangrijke wijzigingen in de tijdelijke woonvoorzieningen en op de ontwikkelingen rondom de basisschool die bij voorkeur in 2022 zijn deuren opent. Verder hebben we in de Jaarrapportage Oosterwold 2019 de ambities en resultaten van vorig jaar overzichtelijk voor je op een rij gezet. Kijk en laat je inspireren bij de blog van Eric Kooijman voor wie ‘thuiskomen’ een totaal nieuwe dimensie heeft gekregen. Tot slot lichten we dit keer in de rubriek ‘Hoe zit het met….’ de wegconstructie en het wegonderhoud toe.