In de nieuwsbrief van december 2019 informeerden we initiatiefnemers over de toekomst van afvalwaterzuivering in gebied 1B. Dit is de zone tussen de A27 en de Paradijsvogelweg/Goudplevierweg die nu nog niet in ontwikkeling is. In de eerste nieuwsbrief van 2020 vind je meer informatie over de toekomst van afvalwaterzuivering in gebied 1A. Zo werken we in 1A verder aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het functioneren van collectieve zuiveringssystemen. We doen bijvoorbeeld experimenten in het WaterLab Flevoland om de waterkwaliteit in het gebied te waarborgen. Daarnaast monitort Waterschap Zuiderzeeland het functioneren van de systemen.