Nieuws

Werkzaamheden Reimslaan en Vrije Vogellaan

Werkzaamheden Reimslaan en Vrije Vogellaan

Werkzaamheden: Reimslaan Maandag 19 juni wordt gestart met het werkzaamheden aan de Reimslaan. Deze wordt aangesloten op de Tureluurweg. Ook de aanleg van de duiker en de aansluiting op het vacuümriool wordt...

Zomerschouw Waterschap Zuiderzeeland op 3 juli 2023

Zomerschouw Waterschap Zuiderzeeland op 3 juli 2023

Voorkom natte voeten: maak jouw sloot schoon van begroeiing Als het (hevig) regent is het belangrijk dat het water in vaarten, tochten en sloten goed kan doorstromen. Waterplanten in sloten - zoals riet -...

Zandauto’s op de Grote Denkersdreef

Vanaf woensdag 7 juni wordt gestart met de aanvoer van zand voor het project Nobelhorst, Fase 4. Aannemer Martens en Van Oord gaat deze fase van het project realiseren voor de Gemeente Almere. De in- en...

Werkzaamheden Goudplevierweg 2, 3 en 4 juni 2023

Werkzaamheden Goudplevierweg 2, 3 en 4 juni 2023

De Goudplevierweg verkeert in een niet al te beste staat. De gemeente heeft aan de Goudplevierweg tijdelijke verbeteringen aangebracht. De gaten in de weg zijn gevuld met asfalt en er zijn extra en langere...

Werkzaamheden Grote Denkersdreef en Paradijsvogelweg

Dinsdag 2 mei heeft aannemer Scholman Infra B.V. in opdracht van de gemeente Almere de nieuwe rotonde ter hoogte van het bestaande fietspad (bij de Kievitsweg) geasfalteerd. Ook is het stuk geasfalteerd vanaf...

Terugblik Klankbordgroep afvalwater 16 maart  

Klankbord bijeenkomst afvalwater 16 maart  16 maart was de klankboard bijeenkomst afvalwater. Er is een aantal onderwerpen besproken waaronder het plan van aanpak IBT. Deze is nader toegelicht aan de hand van...

Adri Duivesteijn, grondlegger van Oosterwold overleden

Adri Duivesteijn, grondlegger van Oosterwold overleden

Op 17 maart bereikte ons het verdrietige bericht dat oud-wethouder Adri Duivesteijn is overleden. Zie almere.nl/Actueel. Als bestuurder heeft hij een grote stempel gedrukt op de ontwikkeling van de stad. Adri...

Locaties tijdelijke woningen voorgelegd aan gemeenteraad

Locaties tijdelijke woningen voorgelegd aan gemeenteraad

De gemeente zet zich, samen met andere partijen, in om de woningnood in Almere aan te pakken door bestaande bouwplannen uit te voeren en extra te bouwen op plekken waar dat kan. Het gemeentebestuur is daarbij...