Nieuws

Plantdagen Voedselbos Eemvallei Zuid, 29 en 30 oktober

Plantdagen Voedselbos Eemvallei Zuid, 29 en 30 oktober

In het weekend van 29 en 30 oktober 2022 organiseert Stichting Voedselbosbouw Nederland het eerste van vijf plantweekenden van het nieuwe plantseizoen. In Voedselbos Eemvallei Zuid wordt dit jaar 6 hectare...

Vertraging reconstructie Tureluurweg

Vertraging reconstructie Tureluurweg

Op maandag 27 augustus 2022 is gestart met de reconstructie en verbreding van de Tureluurweg. In 6 fasen verwijdert de aannemer de huidige asfaltlaag. Daarnaast worden de Big Bags naar de Goudplevierweg...

Terugblik informatieavond afvalwater

Terugblik informatieavond afvalwater

De bijeenkomst over afvalwater Oosterwold op 10 oktober jl. trok live en online meer dan 200 belangstellenden. Deze aanwezigen zijn bijgepraat over de stappen die worden gezet om van IBA's naar riolering te...

Afvoer en zuivering afvalwater in Oosterwold

Afvoer en zuivering afvalwater in Oosterwold

Op 5 juli heeft het college van burgemeester en wethouders van Almere op basis van verschillende onafhankelijke juridische adviezen geconstateerd dat de experimentele omgang met de afvalwaterzorg in...

Tijdelijke en definitieve opstelplaatsen

Tijdelijke en definitieve opstelplaatsen

Per 15 september 2022 is het huis-aan-huis ledigen van de huiscontainers in Oosterwold gestopt. Vanaf nu mogen huiscontainers alleen nog via de opstelplaatsen worden aangeboden. Heb je nog geen voorstel voor...

Herzien bestemmingsplan Oosterwold

Herzien bestemmingsplan Oosterwold

De gemeenteraad heeft de 1ste partiële herziening van het bestemmingsplan Oosterwold op 7 juli 2022 vastgesteld. Nadat de provincie en Rijk in de gelegenheid zijn gesteld om de wijzigingen in het plan te...

Reconstructie van de Tureluurweg

Reconstructie van de Tureluurweg

Op maandag 22 augustus 2022 start gemeente Almere met de reconstructie en verbreding van de Tureluurweg. Zie voor meer informatie de werkzaamheden aan de Tureluurweg.