Nieuws

Tijdelijke en definitieve opstelplaatsen

Tijdelijke en definitieve opstelplaatsen

Per 15 september 2022 is het huis-aan-huis ledigen van de huiscontainers in Oosterwold gestopt. Vanaf nu mogen huiscontainers alleen nog via de opstelplaatsen worden aangeboden. Heb je nog geen voorstel voor...

Herzien bestemmingsplan Oosterwold

Herzien bestemmingsplan Oosterwold

De gemeenteraad heeft de 1ste partiële herziening van het bestemmingsplan Oosterwold op 7 juli 2022 vastgesteld. Nadat de provincie en Rijk in de gelegenheid zijn gesteld om de wijzigingen in het plan te...

Reconstructie van de Tureluurweg

Reconstructie van de Tureluurweg

Op maandag 22 augustus 2022 start gemeente Almere met de reconstructie en verbreding van de Tureluurweg. Zie voor meer informatie de werkzaamheden aan de Tureluurweg.

Akkoord op herzien bestemmingsplan

Akkoord op herzien bestemmingsplan

Na meerdere besprekingen keurde de raad op 7 juli 2022 de eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Oosterwold goed. Verschillende wensen van bewoners zijn in het bestemmingsplan opgenomen, zoals:...

30 km borden geplaatst

Dit voorjaar is de gemeente gestart met het plaatsen van 30 km zone borden bij de aansluiting van de polderwegen op de kavelwegen. Het plaatsen van de borden is een direct gevolg van het verkeersbesluit,...

Inzameling huishoudelijk afval wijzigt

Inzameling huishoudelijk afval wijzigt

Oosterwold wordt met veel vrijheid voor de bewoners vormgegeven. De afvalinzameling in het begin ook. Dit bleek al snel (financieel) niet haalbaar. Op verzoek van de bewoners heeft de gemeente deze taak op...

Afvoer en zuivering afvalwater verandert

Afvoer en zuivering afvalwater verandert

Bewoners en initiatiefnemers zuiveren tot nu toe zelf hun afvalwater in Oosterwold. Dit gaat veranderen. De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalwaterzorg. Daarom moet de gemeente ervoor zorgen dat er zo...

Zomerschouw Waterschap Zuiderzeeland op 4 juli 2022

Zomerschouw Waterschap Zuiderzeeland op 4 juli 2022

Voorkom natte voeten: maak je sloot schoon van begroeiing Als het (hevig) regent is het belangrijk dat het water in vaarten, tochten en sloten goed kan doorstromen. Waterplanten in sloten - zoals riet -...