Vanaf 2024 neemt een nieuwe aannemer het basisbeheer en onderhoud van de IBA´s en de CBA´s over van de huidige leveranciers totdat aansluiting op de riolering mogelijk is. Vanaf 1 januari 2024 kun je contact opnemen met Remondis bij meldingen of klachten ten aanzien van het functioneren van het IBA/CBA-systeem. Ook de contactgegevens voor de initiatiefnemers met een tussentijdse voorziening (put) van de gemeente wijzigen per 1 januari. Zij dienen voor het leegzuigen of bij lekkages contact op te nemen met het Klant Contact Centrum (KCC). 

Waarom één aannemer

Door de werkzaamheden uit te besteden aan één aannemer kunnen we tot uniformering van de werkzaamheden komen en een kwaliteitsslag maken in het beheer en onderhoud van de IBA’s en CBA’s. Die kwaliteitsslag wordt gemaakt door te gaan werken met Kiwa-beheerrichtlijnen. Het Kiwa-keur is een kwaliteitsmerk dat aangeeft dat wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot veiligheid, doelmatigheid en duurzaamheid. Door met één partij te gaan werken kunnen ook de kosten beperkt worden.  

Wat houdt het basisonderhoud in?

Remondis informeert alle bewoners/initiatiefnemers binnenkort hoe zij het basisonderhoud en andere werkzaamheden, zoals het maaien, gaan oppakken. Het onderhoud bestaat in ieder geval uit een uitgebreide inspectie van de putten, pomp, filters en werking van de IBA/CBA en het reinigen van de distributieleidingen indien nodig. Bij een helofytenfilter is dit inclusief het maaien van het riet of snoeien van de wilgen. Ook mogelijke storingen worden als onderdeel van het basisonderhoud opgelost. Remondis stuurt een rapportage naar het gebiedsteam Oosterwold met een omschrijving van de technische staat van het systeem, inclusief advies of er slib geruimd moet worden en/of reparaties gewenst zijn. Aan de hand van de bevindingen beoordeelt het gebiedsteam Oosterwold of Remondis ook onderhoud, zoals reparaties of vervangen van onderdelen, gaat plegen en of er slib afgevoerd moet worden. Je hoeft voor het afvoeren van het slib dus niet zelf contact op te nemen met de gemeente.  

Contact bij meldingen en klachten IBA/CBA

Bij meldingen of klachten ten aanzien van het functioneren van het IBA/CBA-systeem kan je contact opnemen met het gratis storingsnummer 0800-4232233. Indien je een afspraak wilt maken dan kan dit telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 op telefoonnummer 0318-634747 of per mail op planning-iba@remondis.nl.  

Contact over tussentijdse voorziening (put) 


Heb je een voorziening (put) van de gemeente, en heb je vragen over het leegzuigen of lekkages, dan kun je contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) via 14 036. Dus niet meer het emailadres afvalwateroosterwold@almere.nl hiervoor gebruiken!  

Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie neem dan contact op via afvalwateroosterwold@almere.nl. Meer informatie over afvalwater in Oosterwold vind je op https://maakoosterwold.nl/afvalwater/.