Maak je je zorgen over het functioneren van de waterberging en de sloten? Of zie je in Oosterwold iets wat kapot of vuil is? Of misschien iets wat niet werkt of overlast geeft? Geef het door met een Melding Openbare Ruimte.

De wachtdienst van Zuiderzeeland wordt vaak gebeld over de waterberging en sloten, maar deze meldingen horen thuis bij de gemeente. Met vragen over de tochten en vaarten (het hoofdwatersysteem, dus de voormalige kavelsloten) kan je wel bij het waterschap terecht.