De gemeente zet zich, samen met andere partijen, in om de woningnood in Almere aan te pakken door bestaande bouwplannen uit te voeren en extra te bouwen op plekken waar dat kan. Het gemeentebestuur is daarbij terughoudend met bouwen in bestaande wijken, maar maakt een uitzondering voor de bouw van 1.000 tijdelijke woningen om woningzoekenden sneller te helpen. Van 400 nieuwe woningen daarvan is al duidelijk dat deze op de tijdelijke locaties Pasar Malamstraat en Annapark komen. Nu legt het college de locatiekeuze voor de overige 600 tijdelijke woningen voor aan de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor drie locaties geselecteerd die het meest geschikt lijken voor de realisatie van elk ca. 200 tijdelijke woningen. Deze locaties zijn: 

  • De groenstrook langs het spoor bij bedrijventerrein De Binderij. 
  • De strategische reservering voor de Stichtselijn in Nobelhorst Oost. 
  • Het Fanny Blankers Koen Sportpark, ten noorden van de busbaan. 

Meer informatie over tijdelijke woningen vind je op Tijdelijke woningen (almere.nl)