Donderdag 3 maart 2022 is de laatste turbine van Windpark Zeewolde opgericht. Dit gebeurde aan de Lepelaarstocht in Zeewolde. De komende maanden worden de turbines verder afgebouwd en ingeregeld. Het gehele park zal aan het eind van de zomer gereed zijn.

Obligatielening
Nu de laatste turbine opgericht is, nadert de laatste fase van de bouw. Windpark Zeewolde is voornemens, onder voorbehoud van goedkeuring door de AFM, obligatieleningen uit te geven aan bewoners voor de aangrenzende gebieden. De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat met name inwoners uit Zeewolde en Almere ook mee kunnen doen en kunnen investeren in het park. Meer informatie is binnenkort beschikbaar op www.windparkzeewolde.nl.

Algemeen directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma: “Het windpark is een echt gebiedsinitiatief van boeren en bewoners uit het buitengebied van Zeewolde en is met 320 MW het grootste windproject op land van Nederland. Wij zijn blij dat de laatste turbine nu opgericht is en dat een groot aantal turbines inmiddels groene stroom opwekt. Windpark Zeewolde levert hiermee nu al een grote bijdrage aan de energietransitie van Flevoland.” De 83 windturbines zijn van het merk Vestas en staan in zes lijnopstellingen in het landschap. Ze vervangen de ongeveer 220 verspreid staande turbines en wekken samen bijna drie keer meer energie op dan de huidige turbines.

De bouw
In oktober 2019 is de bouw gestart met de aanleg van het transformatorstation, de ruim 40 kilometer aan parkwegen, de 83 kraanopstelplaatsen, de funderingen en de honderden kilometers aan kabels. De eerste turbine is vervolgens gebouwd in mei 2021. De komende maanden worden gebruikt om de binnenkanten van de turbines af te werken. Hierna volgt een periode van testen en proefdraaien van alle turbines. Naar verwachting is het windpark klaar aan het einde van deze zomer.

De turbines
Er zijn 4 verschillende type windturbines van Vestas gebouwd: 20 x V136, 33 x V126, 21 x V117 en 9 x V110. Het getal staat voor de diameter in meters van de rotorbladen. De tiphoogte (uiterste puntje van de bladen) varieert van 140 tot 220 meter hoog. Het vermogen per turbine is gemiddeld 3,9 MW en het totale vermogen van het park is 320 MW.