In Oosterwold wordt een riool aangelegd door de gemeente. Dat heeft de gemeenteraad dit voorjaar besloten. Ook de aanpak is duidelijk. De vraag was nog hoelang de aanleg van het riool gaat duren, wat de totale kosten zouden worden en wat de financiële gevolgen voor de kaveleigenaren zijn. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere hebben dit verder uitgewerkt. Op basis daarvan is er op 18 juli 2023 besloten om bij de raad het derde raadsvoorstel (fasering, kostenverrekening en kostendekking) dit onderwerp te agenderen. Dit najaar volgt dan nog het gemeentelijke rioleringsplan waarin alles wat bedacht is wordt vastgelegd door de gemeenteraad.

Fasering

Raadsvoorstellen

De verwachting is dat het zes tot zevenenhalf jaar gaat duren voordat het riool klaar is. Dat komt met name doordat we aan de voorkant straat voor straat in goed overleg afspraken willen maken over de plek van het riool en deze willen vastleggen bij de notaris (opstalrecht). Daar moet voldoende tijd voor genomen worden.

We verwachten dat we medio 2024 kunnen starten en dan in maximaal vijf straten tegelijk aan de slag kunnen. De komende tijd wordt bekeken waar we beginnen. Om te prioriteren wordt gekeken naar:

  • Het aantal tijdelijke putten in een straat;
  • Het aantal IBA’s in een straat vanwege de milieu-impact;
  • De bereidheid binnen een kavelweg om aan de slag te gaan met het riool.

Voordat we aan de slag gaan met de kavelwegriolering gaan we dit najaar in gesprek met de eigenaren van de grote collectieve systemen. Met hen willen we afspraken maken over het afkoppelen van hun systemen en het aansluiten op het gemeenteriool. Deze systemen hebben de grootste milieu-impact. Het eerste systeem (Collectieve Waterzuivering Oosterwold) is vorige week al losgekoppeld en aangesloten op het riool. Een belangrijke eerste stap in het invullen van de zorgplicht!

Herstel in natura

Het college stelt de raad nu voor om de kaveleigenaren in Oosterwold te ontzorgen in dit proces. Eigenaren kunnen de aannemer van de gemeente opdracht geven voor het aansluiten van hun woning of bedrijf op het riool, het verwijderen van de IBA of CBA en alle herstelwerkzaamheden. Dit geldt alleen voor kaveleigenaren die een IBA of CBA hebben geplaatst. Deze groep hoeft geen aansluitbijdrage te betalen. Zij hebben al geïnvesteerd in een zuivering.
Voor die investering ontvangen zij geen vergoeding. Bij het bepalen van de hoogte van de grondprijs was namelijk al rekening gehouden met deze investering. De grondprijs was daardoor voor een gemiddeld kavel €10.000-12.000 euro lager dan normaal gesproken. Dat noemen we een ‘afslag’. De afslag was voldoende voor de investering in een zuivering blijkt uit de aanschafprijzen van IBA’s die zijn bekeken. De kosten voor het beheer en onderhoud vallen weg tegen de rioolheffing en zuiveringsheffing die tot nu toe niet betaald hoefden te worden.
Aan de raad wordt ook voorgesteld om kaveleigenaren die niet hebben geïnvesteerd in een IBA of CBA een aansluitbijdrage te laten betalen. De hoogte van dit bedrag moet nog worden bepaald. Deze eigenaren zullen ook zelf de aansluiting op het riool moeten realiseren. Dat gebeurt ook in de rest van de stad op deze manier.

Kosten

Het kost in totaal €64,5 miljoen euro om iedereen op het riool aan te sluiten in deelgebied 1A. Dat bedrag is nodig voor de aanleg van het riool, tijdelijke maatregelen, het aansluiten van woningen en het tijdelijke beheer en onderhoud van de IBA’s. Ook zijn een aantal risico’s verrekend in dit bedrag.

Informatiebijeenkomst

Na de zomervakantie wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Dan wordt het raadsvoorstel toegelicht met de achterliggende motivatie. Via maakoosterwold.nl en deze nieuwsbrief laten we weten wanneer dit zal zijn.

Voordat de uitvoering start moeten we qua aanpak nog een hoop dingen verder uitwerken. Daarbij maken we graag gebruik van de kennis en knowhow van bewoners. In het najaar organiseren we daarom een aantal bijeenkomsten voor diegenen die met ons willen meedenken en klankborden over een aantal uitvoeringszaken. Denk aan de woonhuisaansluitingen, het regelen van de opstalrechten etc.

Het raadsvoorstel en de bijlagen vind je via www.maakoosterwold.nl/afvalwater.