Datum: 29 november 2023
Tijd: 09:00 - 11:00
Locatie: Gebiedskantoor Oosterwold, Burchard de Volderstraat 14, Almere

Samen met een afvaardiging van bewoners zijn we regelmatig in gesprek over afvalwater in Oosterwold. Alle bewoners van Oosterwold nodigen we van harte uit om deel te nemen aan deze gesprekken. Voor de werkbaarheid proberen we het aantal deelnemers wel beperkt te houden tot maximaal 40 personen. Op 29 november van 09.00 tot 11.00 uur staat weer een bijeenkomst gepland in het gebiedskantoor aan de Burchard de Volderstraat 14 te Almere Oosterwold. 

Wat gaan we bespreken?

Dit keer staat de financiële verrekening van de afvalwaterzorg in Oosterwold centraal. Onlangs is er door een aantal bewoners een technische sessie georganiseerd voor de gemeenteraad over het onderwerp verrekening. Dit onderwerp is ook aan bod gekomen tijdens de bespreking van het derde Raadsvoorstel Fasering, verrekening en dekking afvalwaterzorg Oosterwold. Er bleken nog de nodige vragen te zijn over dit onderwerp. Daar praten we tijdens de bijeenkomst over door.  

Wat doet een klankbord afvalwater?

In de klankbordbijeenkomsten afvalwater legt het gebiedsteam voorstellen voor aan de deelnemers. Ook kunnen de deelnemers input leveren. Het gaat dus niet om co-creatie en het is geen onderhandelingsforum. De klankbordbijeenkomst gaat over kaders en niet over individuele casussen. De deelnemers spreken op eigen titel. Zij zijn geen vertegenwoordigers. De verslagen lees je terug op https://maakoosterwold.nl/afvalwater/. 

We horen graag of je aanwezig wilt zijn door je hiervoor aan te melden. Het aantal deelnemers is gelimiteerd.  

Wilfred Lieste, ambtelijk opdrachtgever Oosterwold van gemeente Almere
Rick Sjoerdsma, projectmanager afvalwaterzorg Oosterwold