Wat kunnen we leren van de eerste ervaringen met de gebiedsontwikkeling van Almere Oosterwold? Uw ervaring en mening is hierbij van grote waarde. Het stelt ons in staat de ontwikkelpraktijk van Oosterwold te verbeteren. Bovendien nemen we uw mening mee bij het besluit over het op termijn openstellen van de tweede fase van Oosterwold op grondgebied van Zeewolde.

Daarom vragen wij u deze enquête uiterlijk 20 februari 2020 in te vullen. Dit kan via onderstaande link.

ENQUÊTE OOSTERWOLD

De enquête is anoniem. De rapportage naar aanleiding van het onderzoek maken we bekend via de nieuwsbrief Maak Oosterwold en de site.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.