Vandaag heeft de gemeente haar handtekening gezet onder de overname van de Collectieve Waterzuivering Oosterwold (CWO) aan de Burchard de Volderstraat (tegenover basisschool de Verbeelding) inclusief het uitgebreide kavelwegriool dat daarnaartoe leidt.

Een belangrijke mijlpaal want hiermee geeft de gemeente invulling aan de zorgplicht voor het stedelijke afvalwater van de eerste 142 woningen in de directe omgeving. Dit is de eerste grote stap die we zetten in het proces om de komende jaren de afvalwaterzorg in Oosterwold in te vullen. Op dit moment wordt het riool langs de hoofdwegen aangelegd. Het eerste deel langs de Kievitsweg is al gereed. Dat maakt het mogelijk om volgend kwartaal deze collectieve waterzuivering en de bijbehorende kavelwegriolen op de gemeentelijke riolering aan te sluiten en af te voeren naar de centrale AWZI van het waterschap. Ook de nieuw opgeleverde woningen in het gebied die reeds een tijdelijke voorziening hebben en initiatiefnemers die op het punt staan om een tijdelijke voorziening aan te vragen (ca.70 woningen), gaan we zo spoedig mogelijk op dit riool aansluiten. Hierdoor heeft de gemeente voor deze woningen geen kosten meer voor het leegrijden van de putten. Bewoners in dit gebied die voor een eigen IBA hebben gekozen gaan we voorlopig niet aansluiten op dit riool, daar neemt de gemeente het beheer en onderhoud van de IBA over.

Locatie CWO