Bij enkele afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland trof het RIVM delen van het coronavirus aan in het afvalwater. Dit komt doordat het virus via ontlasting van sommige coronapatiënten in het riool terechtkomt. Voor Waterschap Zuiderzeeland is het onderzoek geen aanleiding om extra veiligheidsmaatregelen bij haar vijf afvalwaterzuiveringsinstallaties te nemen. Zie voor meer informatie zuiderzeeland.nl.