Naast de vele individuele initiatieven voor een kavel in Oosterwold, is er in toenemende mate ook belangstelling van Collectieven om gezamenlijk een project in OosterwoId te realiseren. In de praktijk blijken er veel vragen te zijn over de mogelijkheden voor collectieve initiatieven in Oosterwold: wat zijn de voor- en nadelen en welke zaken komen daarbij kijken? Lees meer