Dit jaar wordt de brug die het Cirkelbos verbindt met het Kathedralenbos in Oosterwold werkelijkheid. Hiermee ontstaat een unieke en vooral ook veilige verbinding voor voetgangers en fietsers na de verdubbeling van de Waterlandseweg.

Vertraging
Er is gekozen voor een kwalitatief hoogstaand ontwerp dat past bij de locatie. De uitwerking van dit ontwerp bleek dermate complex dat er één jaar vertraging is opgelopen. De belangrijkste hobbels zijn nu genomen en de realisatie wordt voorzien eind 2020/begin 2021.

Schop in de grond
Via de 240 meter lange brug van Cortenstaal kunnen busreizigers straks veilig oversteken van en naar bedrijventerrein Stichtsekant. Daarnaast vormt de brug een verbinding voor het bedrijventerrein met Oosterwold en de Groene Kathedraal met het Cirkelbos. Kortom: een sociaal veilige oversteek die bijzondere plekken met elkaar verbindt en ruimte biedt voor recreatie.