Twee boa’s moeten ervoor gaan zorgen dat de bewoners van Oosterwold zich beter aan de regels gaan houden. Denk aan het aantal gebouwen dat is toegestaan conform de vergunning, maar ook aan het publiek toegankelijke fiets- en voetpad van 2 meter rondom de kavels. Gebiedsregisseur Werner Brouwer: “We kijken eerst of het een probleem is, welke functie stellen we ons daar voor? Dan kun je afspraken gaan maken.”

Omroep Flevoland: boa’s gaan percelen Oosterwold controleren