Bewoners en initiatiefnemers zuiveren tot nu toe zelf hun afvalwater in Oosterwold. Dit gaat veranderen. De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalwaterzorg. Daarom moet de gemeente ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk een riool wordt aangelegd tot de perceelgrens (kavel) van de bewoners. Dit is dus inclusief het kavelwegriool. Dit geldt in het deelgebied 1A waar nu zo’n 1.250 woningen zijn opgeleverd én 1B en 2, de nog te ontwikkelen delen van Oosterwold. De huidige bewoners zullen moeten aansluiten zodra het gemeentelijke riool er ligt en nieuwe initiatiefnemers kunnen niet meer kiezen voor een collectief systeem voor de behandeling van hun afvalwater (CBA) of het zelf plaatsen van een individueel systeem (IBA). Er geldt een verplichte aansluiting op het (gemeentelijk) riool.

Lees meer in de nieuwsspecial: Afvoer en zuivering van afvalwater in Oosterwold verandert – 6 juli 2022