Bij de gronddepots in Almere komen regelmatig vragen binnen van initiatiefnemers uit Oosterwold die hun tuin willen ophogen. Het gronddepot Trekweg is al geruime tijd dicht. Bij andere gemeentelijke gronddepots was tot voor kort niet genoeg grond beschikbaar omdat de gemeente voorrang moet geven aan eigen werkzaamheden. Inmiddels heeft het gronddepot Almere Poort incidenteel weer grond beschikbaar:

  • Initiatiefnemers kunnen gratis (klei)grond aanvragen bij gronddepot Almere Poort, zo lang de voorraad strekt.
  • Vraag hiervoor een formulier aan bij de depotbeheerder Joey Royer: jrroyer@almere.nl.
  • Binnen twee weken ontvang je bericht of er grond beschikbaar is.
  • Bij collectieven moet iedere initiatiefnemer zelf een formulier indienen voor grond op de eigen kavel.
  • Vervoer vanaf het gronddepot naar je kavel regel je zelf. Eventuele transportkosten zijn voor rekening van de initiatiefnemer.