Eemvallei-Zuid krijgt vorm. Dit nieuwe groengebied van 50 hectare wordt aangelegd vanuit het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland. Stichting Voedselbosbouw Nederland, Natuurboerderij Vliervelden, Speelwildernis het Buytenwold en Staatsbosbeheer werken samen aan de inrichting.

Na de start in september 2019 zijn inmiddels de wandel- en fietspaden en kavelwegen voor een groot deel af. Ook zijn de zogenoemde wadi’s gemaakt voor de opvang van regenwater. In het noordelijk deel van gebied werden al eerder kruidenrijke graslanden en struweelhagen aangelegd. Dit deel is hiermee geschikt gemaakt voor begrazing door vee van Natuurboerderij Vliervelden.

Plantweekend 15 en 16 februari 2020
Vanaf januari 2020 is een start gemaakt met de bosaanplant. Eerst wordt een basis aangelegd van snelgroeiende soorten (o.a. elzen, populieren en wilgen) waarna de randen, plukroutes en aanvullende (eetbare) soorten worden geplant. Stichting het Voedselbos plant in het plantseizoen van 2020, met behulp van vrijwilligers ook een gedeelte van het voedselbos aan. Het eerste plantweekend van het voedselbos vond plaats op 1 en 2 februari. Het tweede plantweekend van het voedselbos is gepland op zaterdag 15 en zondag 16 februari 2020. Voor meer informatie ga naar de agenda van voedselbosbouw.

Speelwildernis het Buytenwold werkt op dit moment de plannen uit voor het aanleggen van een natuurlijk avontuurlijk speelterrein. De inrichting is geïnspireerd op de geschiedenis van het gebied. De tijdperken Steentijd, De Gouden Eeuw, Romeinen en de drooglegging van de polder zijn thema’s voor de verschillende delen van de Speelwildernis. De realisatie gaat naar verwachting tweede helft van dit jaar van start.

Bijeenkomst 18 april 2020
Op zaterdag 18 april 2020 (save de date) vindt een officiële bijeenkomst plaats in de Eemvallei voor publiek en bestuurders met verschillende activiteiten.


Foto’s: Jan van Dijk.