Het mooie weer is eindelijk aangebroken en voor je het weet rollen we alweer de vakantieperiode in. In zo’n periode willen veel kinderen hun eigen huis (hut) bouwen, lekker voetballen of andere spelletjes doen. Veel voorzieningen die dat mogelijk maken zijn er nog niet in Oosterwold, maar tijdelijke activiteiten op tijdelijke locaties moeten altijd mogelijk zijn. Denk aan de vele archeologische vindplaatsen of kavels die de hele zomer nog wel braak zullen liggen. Vaak is niet veel meer nodig voor bijvoorbeeld een trapveldje dan goed maaien en een paar palen in de grond slaan. Natuurlijk moet je wel even afstemmen met de eigenaar van de kavel en het gebiedsteam Oosterwold!

Hulp bij sport en spel beschikbaar
Voor spel- en sportactiviteiten kun je de hulp inroepen van de sportcoach Ricardo Brouwer. Er zijn ook materialen beschikbaar zowel voor kinderen als voor volwassenen. Verder kan hij:

  • Een bedrag van €300,- beschikbaar stellen om sportmateriaal aan te schaffen voor de wijk als zijnde sport uitleen.
  • Jongeren tot 27 jaar een vrijwilligersvergoeding (maatschappelijke diensttijd) aanbieden om bijvoorbeeld met dit materiaal sportactiviteiten te begeleiden.

Voor organisatorische ondersteuning kun je een beroep doen op Clé Burgers van De Schoor, Welzijn in Almere via 036 – 5278500.

Zijn er bewoners met ideeën of plannen?
Het Platform Oosterwold wil graag bewoners met elkaar verbinden om met elkaar iets op te starten, ideeën en ervaringen uit te wisselen, enzovoorts. Wil je aan de slag, zoek je informatie, heb je hulp nodig, zoek je andere bewoners? Meld het bij het Platform Oosterwold info@platformoosterwold.nl. Wij leggen de contacten en helpen je op weg.