Met een extra volle editie van de nieuwsbrief Oosterwold luiden we de zomervakantie in. Lees in dit nummer over de overzichtskaart die het gebiedsteam gaat maken van de definitieve situatie in Oosterwold, het bieden van meer flexibiliteit aan een aantal vormen van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, kavels die zijn vrijgekomen op Buitenplaats Oosterwold en de aanleg van Eemvallei Zuid in Oosterwold. Staatsbosbeheer licht toe wat bewoners wel/niet mogen in de bosranden en het openstellen in oktober van een bosstrook waar honden los mogen lopen. Tamara Bresser vertelt als 6e blogger dat ze weer voorpret kan voelen naar weer verder bouwen. Tot slot blikken we terug op mooie evenementen met de video over Oosterwold Ontkiemt en foto’s van de open dag Vogelweg. Ook kondigen we de lancering aan van het nieuwe muziekfestival GROWING MUSIC op 22 september 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Belinfante String Quartet, opent de eerste editie van GROWING MUSIC.