Per 1 juni 2021 draagt Werner Brouwer na ruim tweeëneenhalf jaar het stokje over van gebiedsregisseur Oosterwold. We gaan op zoek naar een vervanger. Werner volgde in september 2018 Ivonne de Nood op. Samen met bewoners en initiatiefnemers heeft hij gepionierd met het zelf vormgeven van de eigen leefomgeving en het samenspel daarbij met de lokale en regionale overheid. De dynamiek van Oosterwold, de visie, de initiatiefnemers en het enthousiasme van alle betrokkenen pakten hem vanaf het eerste moment.

Werner: “Oosterwold is voor mij nog steeds een fantastisch en krachtig concept. Maar Oosterwold heeft ook een kwetsbare kant. Die kwetsbaarheid komt vooral tot uiting waar individuele belangen en collectieve verantwoordelijkheden elkaar raken. Waar Oosterwold in de praktijk wordt gevormd en niet vanaf de tekentafel komt, doet dat een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid en flexibiliteit van alle betrokkenen. Het leerproces rond Oosterwold is nog lang niet ten einde en de wereld om ons heen staat niet stil. Dat zal ongetwijfeld leiden tot nieuwe uitdagingen en bijstellingen in de toekomst. Ik ben er van overtuigd dat Oosterwold die uitdaging aankan.”

Lees hier de nieuwsflits over het Afscheid van de gebiedsregisseur Oosterwold