Overzicht van alle werkzaamheden:

 1. Steeds meer kavelwegen krijgen hun definitieve verharding en aankleding. Als dit gepland wordt, neem contact op via realisatieOosterwold@Almere.nl. Dan kunnen we bijvoorbeeld de aansluiting op de polderweg aanpassen/meenemen. Bovendien kijken we mee of de bereikbaarheid en parkeren tijdens de aanleg op orde is.
 2. De Goudplevierweg: Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart om de voorbelasting voor de toekomstige verbreding mogelijk te maken. Vervolgens voert de aannemer diverse werkzaamheden uit. De toegang vanaf de Vogelweg tot de Auguste Comteweg is slecht en er vallen steeds meer gaten in de weg. Dit deel wordt daarom voorzien van een nieuw laagje asfalt en de weg wordt iets verbreed. Tevens brengt de aannemer over de gehele lengte van de Goudplevierweg tot aan de Pompoenweg passeerstroken aan in asfalt, zodat wegverkeer weer op een veilige manier kan passeren. Vervolgens wordt een tijdelijk halfverhard fiets-/wandelpad aangelegd vanaf de Goethelaan tot de Vogelweg en wordt de fundering voor de verbreding en de voorbelasting aangebracht langs de gehele Goudplevierweg.
  De asfalteringswerkzaamheden zijn gepland tot en met 6 mei 2022 en de overige werkzaamheden van maandag 23 mei tot en met vrijdag 17 juni. Deze datums zijn onder voorbehoud. Gedurende de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid via de Vogeldreef, Tureluurweg en Hippias van Elisweg. Naar verwachting volgt in de tweede helft van 2022 de definitieve aanleg van de Goudplevierweg inclusief de aanleg van het hoofdriool. De nutsbedrijven leggen voorafgaand aan deze werkzaamheden hun kabels en leidingen om.
 3. Dit voorjaar plaatsen we alle 30 km zone borden bij de aansluiting Polderwegen naar de kavelwegen. Voor de straatnaamborden is een inventarisatie gemaakt en die borden worden binnenkort besteld en geplaatst.
 4. De Hippias van Elisweg: is opengesteld voor verkeer.
 5. De Tureluurweg: Momenteel werken we aan de voorbereiding van de reconstructie van de Tureluurweg. Volgens de huidige planning start medio juni het daadwerkelijk opbreken en weer opbouwen van de rijbaan. Dat gebeurt in meerdere fasen om de toegang naar de kavelwegen bereikbaar te houden. Als de fasering is vastgesteld brengen we de bewoners op de hoogte. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind november volledig afgerond.
 6. De voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden voor de voorbelasting van de Paradijsvogelweg halen we zoveel mogelijk naar voren. De definitieve aanleg van de Paradijsvogelweg inclusief de aanleg van het hoofdriool is gepland eind 2022 en in het eerste kwartaal van 2023.
 7. De Mary Ritter Beardweg wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer.
 8. Steeds meer (nieuwe) initiatiefnemers vragen informatie of willen aansluiten op het hoofdriool. In dat geval neem dan gerust contact op met ons via AfvalwaterOosterwold@Almere.nl. Inmiddels staat er uitleg over het aanleggen van een kavelwegriool in het handboek op de site.
 9. De watergang langs de Kievitsweg is op diverse locaties geblokkeerd door grond of dichtgeslibd. De watergang wordt hersteld zodat het water weer afvoert naar de watergangen richting de A27. Bij de dammen naar de kavelwegen leggen we de ontbrekende duikers aan. Binnenkort informeren we de kavelwegverenigingen en aanwonenden over de plannen.
 10. De tijdelijke toegang naar de winkels aan de Margaret Cavendishweg (locatie het Groene Wold) is weer beschikbaar voor het verkeer. Deze toegang ontlast de Goudplevierweg en houdt de winkels bereikbaar tijdens de toekomstige werkzaamheden.
 11. In oktober 2022 is de start van de aanleg gepland van de Harriet Martineauweg. Deze weg is momenteel voorbelast met zand. Die voorbelasting moet ten minste 6 maanden blijven liggen.