1. De Mary Ritter Beardweg: wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer. 
 2. Kievitsweg: De watergang langs de Kievitsweg is op diverse locaties geblokkeerd of dichtgeslibd door grond. De watergang wordt hersteld zodat het water weer afvoert naar de watergangen richting de A27. Bij de dammen naar de kavelwegen worden de ontbrekende duikers aangelegd. Begin juli informeren we de kavelwegverenigingen en aanwonenden per brief over de plannen. 
 3. De Tureluurweg:
  Als gevolg van vertraging aan de Goudplevierweg wordt nu op maandag 22 augustus gestart met de reconstructie van de Tureluurwegweg. In 6 fasen verwijdert de aannemer de huidige asfaltlaag. Daarnaast worden de Big Bags naar de Goudplevierweg verplaatst en wordt de weg verbreed met nieuw asfalt. De kavelwegen blijven toegankelijk. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de kerst 2022 volledig afgerond. Een detailplanning en een omleidingsplan komt beschikbaar op de website.
 4. Hippias van Elisweg:
  Het laatste deeltracé van de Hippias van Elisweg wordt de komende maanden voorbelast. Op dit moment leggen de nutsbedrijven hun kabels en leidingen aan. Naar verwachting wordt dit najaar gestart met de aanleg van dit deel van de Hippias van Elisweg. Vervolgens wordt de huidige tijdelijke verbinding via de Pompoenweg verwijderd.
 5. De Goudplevierweg:
  Medio februari 2023 starten wij met definitieve aanleg van de Goudplevierweg inclusief de aanleg van het hoofdriool.
  Inmiddels is er een tijdelijk fiets- voetpad aangelegd die gebruikt kan worden voor het bereiken van de winkels aan de Margareth Cavendishweg en de Goethelaan. 
 6. Paradijsvogelweg- tussen Paradijsvogelpad en de boerderij met huisnummer 2:
  Dit najaar wordt een tijdelijk voet-fietspad aangelegd in halfverharding ter voorbereiding op de verbreding van de Paradijsvogelweg. Ook worden dit najaar kabels en leidingen om- en aangelegd. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting gereed rond november 2022.
  Kort daarna starten wij met het ontgraven en aanvullen van de fundering voor de wegverbreding en plaatsen wij de voorbelasting in Big Bags. Die blijven ten minste 3 maanden staan.
  In mei 2023 starten wij met het in fasen opbreken en weer aanleggen van dit deel van de Paradijsvogelweg. 
 7. Harriet Martineauweg:
  Binnenkort starten wij met het voorbelasten van de aansluiting Harriet Martineauweg op de Ibisweg. Deze voorbelasting blijft 6 maanden liggen. Eind maart 2023 starten wij met de aanleg van de definitieve weg. Die werkzaamheden duren ongeveer 2 maanden.
 8. Margaret Cavendishweg:
  De tijdelijke toegang vanaf de Vogelweg / Vogeldreef naar de winkels aan de Margaret Cavendishweg (locatie het Groene Wold) is uitsluitend bedoeld voor het autoverkeer. Voor fietsers en voetgangers wordt in juli 2022 een oversteekplaats aangelegd ter hoogte van de Goudplevierweg. De vorm van de oversteek is tijdelijk in verband met voorbelasting en mogelijke verlegging van kabels en leidingen. In maart 2023 wordt een definitieve oversteek gemaakt met een middengeleider.
  Bezoekers die de winkels te voet of met de (brom)fiets willen bereiken worden dringend geadviseerd via die oversteek bij de Goudplevierweg naar de winkels te gaan. Door de berm van de Vogelweg/dreef de weg oversteken is gevaarlijk i.v.m. de hogere snelheden van het verkeer. 

  Algemeen 

 1. A. Steeds meer kavelwegen krijgen hun definitieve verharding en aankleding. Als dit gepland wordt, neem contact op via realisatieOosterwold@Almere.nl. Dan kunnen wij bijvoorbeeld de aansluiting op de polderweg aanpassen/meenemen. Bovendien kijken wij mee of de bereikbaarheid en het parkeren tijdens de aanleg op orde is.
 2. B. Dit voorjaar zijn er 30 km zone borden geplaatst bij de aansluiting Polderwegen naar de kavelwegen. Het plaatsen van de borden zijn een direct gevolg van het verkeersbesluit, genomen door de gemeente Almere, om alle kavelwegen binnen Oosterwold tot 30 km zone te benoemen. Die borden worden geplaatst buiten de kavelwegen op openbaar terrein. Diverse kavelwegen hebben zelf een bord geplaatst met daarop een aangegeven gewenste snelheid, veelal 15 km/ uur.
  Dat is uiteraard mogelijk, maar die borden dienen geplaatst te zijn op eigen terrein. Daarmee staan ze na de instelling 30 km zone!
  Omdat de polderwegen vallen onder het verkeersbesluit 60 km zone, plaatsen wij bij de uitgang van de kavelwegen de borden 60 km zone.   
 3. C. De straatnaamborden worden in juli besteld en zo spoedig mogelijk na ontvangst geplaatst.
 4. D. Steeds meer (nieuwe) initiatiefnemers vragen informatie of willen aansluiten op het hoofdriool. Wij adviseren om contact met ons op te nemen via AfvalwaterOosterwold@Almere.nl. Wij helpen jullie graag. Inmiddels staat er uitleg over het aanleggen van een kavelwegriool in het handboek op Handboek Oosterwold | (maakoosterwold.nl)