Op 7 mei 2024 kwamen 32 deelnemers voor de eerste keer samen tijdens de waterwerkateliers, met als doel om samen het watersysteem in deelgebied 1A van Oosterwold toekomstbestendig te maken. In Oosterwold is een watersysteem ontstaan van bergingsvijvers, wadi’s, greppels en sloten, dat wateroverlast moet voorkomen. In de praktijk blijkt dat dit systeem op kavelniveau niet altijd goedwerkt, zoals blijkt uit klachten over wateroverlast en droogte.

In gesprek over water

Tijdens de waterwerkateliers worden de deelnemers begeleid door bureau Emma en ondersteund door inhoudelijk experts, waaronder ingenieursadviesbureau Sweco. Het beoogde resultaat van de waterwerkateliers is een waterplan, voor nu en in de toekomst. In dit plan staat welke opgaven er zijn, hoe deze opgelost kunnen worden en wat daarvoor moet gebeuren. Uit de werkateliers zal ook blijken wat bewoners zelf kunnen doen en of er hulp vanuit de overheden gewenst is.

Vragenlijst resultaten

 

Voorafgaand aan het atelier van 7 mei is er een vragenlijst verspreid, waarop 87 reacties zijn ontvangen. Deze nulmeting is uitgevoerd door Team Burgerberaad in opdracht van de gemeente Almere. Hiermee willen we inzicht krijgen in het verloop van de waterwerkateliers, de ervaringen en verwachtingen van bewoners en wat we daarvan kunnen leren voor de toekomst. De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Veel bewoners vinden dat het waterbeheer in Oosterwold verbeterd moet worden.
  • De ervaringen met waterproblemen variëren sterk.
  • Bewoners wijzen vooral naar het waterschap als verantwoordelijke, maar vinden ook dat de gemeente en kaveleigenaren een rol hebben.
  • Slechts een derde van de respondenten voelt zichzelf verantwoordelijk voor oplossingen van waterproblemen en waterbeheer in Oosterwold.
  • De meningen over de waterwerkateliers zijn verdeeld en vaak negatief. 23 respondenten willen naar de feedbackavond komen, 37 misschien.
  • Een minderheid wil zich verbinden aan de uitkomsten van het waterplanen velen willen de uitkomsten eerst afwachten.
  • Voorwaarden voor verbinding zijn: goede informatie en updates, een goed onderbouwd plan en duidelijke verantwoordelijkheden.

Betrokkenheid en vervolg

De waterwerkateliers zijn een directe reactie op oproepen van bewoners aan de gebiedsorganisatie, gemeente en waterschap om het gesprek over waterbeheer aan te gaan. Daarnaast heeft de gemeenteraad gevraagd om samen met bewoners te zoeken naar duurzame en betaalbare oplossingen om oppervlaktewater vanuit de tochten naar de centra van de oorspronkelijke agrarische kavels te brengen.