Zomerschouw Waterschap Zuiderzeeland op 1 juli 2021

Als het (hevig) regent is het belangrijk dat het water in vaarten, tochten en sloten goed kan doorstromen. Waterplanten, zoals riet, in sloten belemmeren die doorstroming en dat is niet wenselijk. In Oosterwold ben je zelf verantwoordelijk voor het maaien en weghalen van de begroeiing uit de sloten.

Je bent als bewoner van Oosterwold onderhoudsplichtig
Dit is het geval als je eigenaar bent van een kavel die grenst aan een sloot. Het gaat om de sloten (watergangen) met een groene kleur op de schouwkaart. Je vindt de kaart ook op de website van het waterschap.

Op 1 juli controleren medewerkers van het waterschap of de sloten schoon zijn
Dat heet de zomerschouw. Heb je daarover vragen? Of wil je weten wat je moet doen als het niet lukt om je sloot op tijd schoon van begroeiing te krijgen. Neem dan contact op met Waterschap Zuiderzeeland via schouw-oosterwold@zuiderzeeland.nl. Als je geen of onvoldoende onderhoud aan je sloot hebt uitgevoerd, dan ontvang je een schouwbrief van het waterschap. Je hebt tot 15 juli de tijd om je sloot alsnog te maaien en schonen.