Onlangs is een raadsbrief verschenen over de actualisatie van het MER van Lelystad Airport. Deze brief gaat in op de gevolgen van het vliegverkeer voor Almere en te verwachten milieueffecten bij uitbreiding van de luchthaven. De actualisatie van het MER levert voor Oosterwold geen nieuwe inzichten op ten opzichte van de sinds 2014 bekende informatie. Er komen geen vliegroutes over het Almeerse grondgebied van Oosterwold. De landingsroute op baan 05 van Lelystad Airport gaat over het Zeewoldense deel van Oosterwold. De voor stedelijke ontwikkeling relevante geluidcontouren liggen ver buiten Oosterwold.

Vliegverkeer