Het gronddepot langs het verlengde van de Tussenring mag worden leeggehaald. De gemeente Almere had al het voornemen om het depot te verplaatsen, maar hangende een procedure bij de Raad van State mocht dat niet. Nu er een uitspraak is, zet de gemeente de procedure voor de geplande verplaatsing in gang. Vanaf het verlengde van de Tussenring wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd naar het Paradijsvogelpad. Deze maakt de realisatie van onder andere Het Erf en Tulp 2 mogelijk.
Verbindingsweg2