en open haard of kachel brengt warmte en sfeer in huis. Ook een vuurkorf of barbecue buiten geeft vaak gezelligheid. Maar het stoken van hout, zowel binnen als buiten, kan ook voor overlast zorgen. Bij hout stoken komen schadelijke stoffen vrij. Mensen met een luchtwegaandoening, hart- en vaatziekte, ouderen en kinderen kunnen direct klachten krijgen. Daarnaast kan het stoken van hout voor stankoverlast zorgen. Het is belangrijk om op een verstandige manier te stoken, zodat overlast voor jezelf en je omgeving beperkt blijft.

Tips hoe je verantwoord stookt van hout: 

  • Stook alleen droog hout. Vochtig hout brandt niet goed en geeft extra veel rook en fijnstof. Zelf hout hakken? Droog het hout minstens 2 jaar. Het hout is droog als het gebarsten is of als de bast loslaat. Gebruik een vochtmeter om te meten of het hout een vochtigheidsgehalte tussen 15 en 20% heeft. 
  • Stook onbewerkt hout. Bij de verbranding van bewerkt hout komen zware metalen vrij. Het is daarom verboden om bewerkt hout te verbranden.  
  • Leg het meest brandbare materiaal (kleine houtjes) boven op de houtstapel en steek het vuur van bovenaf aan. Deze manier van stoken zorgt ervoor dat er al vanaf het begin een (bijna) volledige verbranding is. Zo voorkom je onnodige rookoverlast en wordt de uitstoot van stof sterk verminderd.  
  • Laat de open haard of houtkachel uit bij windstil of mistig weer. Het RIVM adviseert om helemaal geen hout te stoken als er een stookalert geldt. Wil je bij een stookalert een bericht via e-mail krijgen? Meld je dan aan voor het stookalert op Stookalert | RIVM 
  • Laat de schoorsteen minstens 1 keer per jaar goed vegen. Hierdoor is er minder kans op een schoorsteenbrand. 
  • Raadpleeg altijd het stookalert van het RIVM op Stookalert | RIVM voordat je start met stoken. Bij ongunstige weersomstandigheden blijft rook langer hangen, bij een slechte luchtkwaliteit door fijnstof draagt houtrook bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Omdat dit kan leiden tot gezondheidsklachten, is het stookalert ontwikkeld. Als een stookalert wordt afgegeven, adviseert het RIVM mensen op om die dag geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkómen.  

Kijk voor meer tips en welke stappen je kunt nemen bij overlast op: Houtrook overlast | Almere