De laatste tijd krijgt het waterschap veel telefoontjes van bewoners die benieuwd zijn naar de uitslag van de nulmeting. Het doel van deze nulmeting is het beoordelen of je IBA volgens de afgesproken normen goed functioneert. De nulmeting gaat vooraf aan de zogenaamde verbeterperiode van twee jaar. Binnen die termijn moet de IBA/CBA aan de lozingsnormen voldoen.

Het waterschap en de gemeente ronden momenteel de monitoring van de IBA’s af. In de tweede helft van augustus 2021 worden de resultaten in een brief gedeeld met de bewoners waarvan de IBA is gemonitord. Dan breekt ook de verbeterperiode van twee jaar aan. De IBA- en rioolcoaches kunnen je daarbij helpen.