Per juli 2023 is de uitgifte van percelen voor het vestigen van bedrijven in Oosterwold tijdelijk stopgezet. Dit betekent dat er momenteel geen stippen kunnen worden gezet tot er een nieuw vestigingsbeleid is vastgesteld. Dit beleid wordt momenteel uitgewerkt en gaat gelden voor toekomstige uitgiftes. We verwachten er in het laatste kwartaal van 2023 mee klaar te zijn. Zodra we de uitgifte weer openstellen, melden we dat op deze website en in de nieuwsbrief ” Maak Oosterwold”

Waarom een vestigingsbeleid voor toekomstige uitgifte?
Oosterwold groeit en daarmee de aantrekkende werking voor het vestigen van bedrijven. In Oosterwold is ruimte voor wonen en werken. De ‘Blauwe zone’ (hinderzone) is bij uitstek geschikt voor het vestigen van bedrijven, waarbij het nadrukkelijk de bedoeling is dat ook deze bedrijven hun steentje bijdragen aan de doelstellingen en het gedachtegoed van Oosterwold. Daarvoor is het, net als elders in Almere, van belang om vooraf helder te hebben welke bedrijvigheid past bij Oosterwold en dat vast te leggen in een vestigingsbeleid. Gedurende deze tijdelijk stop van uitgifte nemen we de tijd om een Oosterwold-waardig vestigingsbeleid op te stellen, omdat we willen borgen dat bedrijven die zich vestigen in Oosterwold passen bij de bedoeling van de wijk en een bijdrage leveren aan de lokale voedselketen.