Oosterwold ontwikkelt zich snel, er ontstaat langzaamaan een gemeenschap. Ieder lid van de Oosterwoldse gemeenschap is met een bepaalde verwachting in het gebied komen wonen. Dit geldt ook ten aanzien van de stadslandbouw. Wat waren de verwachtingen ten aanzien van stadslandbouw? Wat zijn de dromen en de nachtmerries? Is er ook een gemeenschappelijke visie op hoe de stadslandbouw verder moet ontwikkelen in Oosterwold? Met een groepje Oosterwolders zijn afgelopen najaar toekomst scenario’s voor stadslandbouw opgesteld. Dit werd mogelijk gemaakt door het EU project Desira. Toekomst scenario’s verkennen plausibele ontwikkelingsrichtingen. Het is geen doel op zich, maar een startpunt voor een verdere discussie over wat wenselijk is en hoe die wenselijke richting te realiseren. Deze discussie zouden we tijdens Oosterwold Ontkiemt op 21 mei 2022 met een grotere groep bewoners willen vervolgen.

Het groepje bewoners werkte twee toekomstscenario’s voor stadslandbouw in Oosterwold uit. Deze scenario’s richten zich op het Oosterwold van 2030. In het eerste scenario “Ruimte voor iedereen” staan een open landschap en een hoge mate van zelforganisatie centraal, overheidsregulering is beperkt. Er is een goed georganiseerde stadslandbouw gemeenschap die ervoor zorgt dat lokaal geproduceerd voedsel via korte ketens in de stadsregio Almere terecht komt. Het tweede scenario “Manhattan met regels” heeft juist een gesloten landschap en een beperkte zelforganisatie, de overheid stuurt en reguleert. Het kenmerkt zich door een stedelijke sfeer met dichte bebouwing in combinatie met stadslandbouw aan de rand. In dit scenario is de gemeenschapsvorming rond (stads)landbouw gefragmenteerd. Het draait met name rond enkele (professionele) producenten die teelt en afzet onderling afstemmen. Betrokkenheid van de inwoners bij de teelt en afzet is beperkt vergeleken met het eerste scenario.

Ruimte voor iedereen  Manhattan met regels

Scenario Ruimte voor iedereen                        Scenario Manhattan met regels

 

Film

Bekijk hier de film met de toekomstscenario’s stadslandbouw Oosterwold.

Elk scenario leverde een aantal gewenste en ook ongewenste toekomstbeelden. Op basis van deze beelden stelde de groep een actieagenda op:

Faciliteer debat

  • Faciliteer gesprekken tussen bewoners en de gemeente/gebiedsteam om wederzijds begrip te creëren over wat verwacht kan worden van de bewoners op het gebied van de stadslandbouw en hoe deze verwachtingen kunnen worden waargemaakt.
  • Houd workshops en bijeenkomsten (zoals Oosterwold Ontkiemt), waar leden van de gemeenschap elkaar ontmoeten en gezamenlijk het gesprek aangaan over de toekomst van stadslandbouw.

Vergroot de lokale kennis

  • Ontwikkel bijvoorbeeld een (online en interactieve) gids of handleiding voor stadslandbouw. Deze handleiding ondersteunt nieuwe bewoners met het plannen en afstemmen van hun voedselproductie en is afgestemd op verschillende niveaus van kennis en ervaring met stadslandbouw.
  • Stel intermediaire deskundigen aan in Oosterwold. Deze delen actief kennis met bewoners over hoe voedsel te produceren/verwerken/af te zetten en hoe voedselgemeenschappen op te bouwen.

Zorg voor een digitale hub

  • Organiseer een digitale ontmoetingsplaats (website, platform en/of app) om allerlei informatie over stadslandbouw, voedselproductie, voedselverkoop en -consumptie te verzamelen en te delen.
  • Deze digitale ontmoetingsplaats kan al bestaande informatiebronnen combineren met nieuwe informatie. Het zou ook kunnen fungeren als voedselcentrale tussen Oosterwold en de stadsregio Almere.

Creëer een fysieke ontmoetingsplek voor stadslandbouw

  • Deze plek is de fysieke locatie in de wijk om elkaar te ontmoeten, kennis te delen maar ook een plek om producten te verwerken en bewaren. Het gemeente/gebiedsteam zou de oprichting van dit gebouw actief kunnen faciliteren (en erin investeren).

Meer info:

Jan Eelco Jansma
Wageningen University & Research
|Janeelco.jansma@wur.nl

Disclaimer: Deze toekomst verkenning geeft uitsluitend de mening van de deelnemers weer, de REA en de Europese Commissie zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is vervat. Deze toekomst verkenning werd opgesteld onder de voorwaarden van de Grote Overeenkomst nr. 818194 voor de Europese Commissie.

https://desira2020.eu/