Almere bouwt aan de groene stad van de toekomst. De voedselstrategie Almere is een belangrijke stap in de goede richting. Hiermee sluit Almere aan bij de beweging in de stad en de regio om voedselketens te verkorten, vers en gezond voedsel beter bereikbaar te maken, het voedselsysteem te verduurzamen en Flevolandse producten te omarmen. Flevoland is ooit aangelegd voor de voedselproductie, waardoor Agro & Food een van de sterkste economische sectoren in de provincie is. Almere ligt op een uniek schakelpunt tussen het hoog producerende achterland en de stedelijke regio van Amsterdam. Als je bedenkt dat de gemiddelde maaltijd op dit moment 30.000 km aflegt voordat het op ons bord ligt, biedt deze unieke positie van Almere volop kansen om de keten te verkorten en tegelijk een economische impuls te geven aan de regionale voedseleconomie.  

Een meer lokaal en regionaal georiënteerde voedseleconomie met korte ketens, vraagt om een fijnmaziger distributienetwerk dat in staat is om naast (internationale) handelsstromen ook kleinere volumes over meer verschillende kanalen te distribueren. Om die reden wil de gemeente samen met de provincie en marktpartijen verkennen of er een succesvolle business-case kan worden ontwikkeld rondom regionale voedselhubs.  

Tijdens de Floriade hebben we in het Oosterwold-paviljoen aan de wereld kunnen laten zien dat we stadslandbouw serieus nemen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de Japanse overheid hun paviljoen voor hergebruik heeft overgedragen aan de Stichting Stadslandbouw Oosterwold met als doel stadslandbouw te stimuleren. Een unieke kans om dit te verzilveren in een fysieke plek voor ontmoeting en kennisdeling rondom het thema stadslandbouw en productverwerking.

Een eerste verkenning en behoefte wijst uit dat Oosterwold de meest logische plek is voor het Japan-paviljoen. Japan heeft haar Floriade-paviljoen geschonken aan de Cooperatie Stadslandbouw oosterwold omdat het achter het toekomstige gebruik staat, waarbij het bouwen aan een gemeenschap rondom stadslandbouw centraal staat. Het kan een plek worden waar alle vormen van stadslandbouw samenkomen. Hier kunnen bewoners terecht met hun vragen, activiteiten en zorgen rondom de verplichting tot stadslandbouw. Ook komt er tijdelijk een voorziening voor distributie in de vorm van een voedselhub. Hier kunnen de stadslandbouwers uit Oosterwold hun eigen geteelde groentes en fruit naartoe brengen. Hoe dit allemaal in de praktijk gaat, daar kan de Coöperatie Stadslandbouw Oosterwold meer over vertellen.   

De planning is dat de voedselhub in het najaar van 2023 in gebruik genomen kan worden en dat het Japan-paviljoen als permanent Centrum voor Stadslandbouw medio 2024 wordt gerealiseerd. De locatie, waarvoor de bouwvergunning is aangevraagd, ligt op de hoek Vogelweg met de Paradijsvogelweg. 

Gemeente, provincie en het gebiedsteam Oosterwold willen bewoners van Oosterwold graag tegemoetkomen en met bewoners samen de waarden van stadslandbouw laten zien. De ontwikkeling van het Centrum voor Stadslandbouw is hierin een eerste, belangrijke stap.