De gemeente Almere verwelkomt in 2022 bezoekers aan de Floriade in Almere. Die vindt plaats van 14 april – 9 oktober 2022 aan de zuidoever van het Weerwater. De gemeente probeert de gasten zoveel mogelijk te stimuleren met het openbaar vervoer te komen. Ook wordt ruimte geboden voor bezoekers die met een touringcar of eigen auto komen. Daarvoor zijn circa 4.000 tijdelijke parkeerplaatsen nodig.

Ligging parkeerterrein

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een inrichtingsplan voor het tijdelijke parkeerterrein op het toekomstig bedrijventerrein Twentsekant nabij Nobelhorst/Oosterwold. De parkeerplaatsen komen te liggen tussen de snelweg A6 en de Enrico Fermistraat. Het parkeerterrein is waarschijnlijk gedurende een beperkt aantal dagen volledig bezet. De gemeente verwacht ongeveer 40 piekdagen in het weekend en tijdens feestdagen.

Nieuwe aansluitingsweg

Het terrein wordt met een nieuwe aansluitingsweg op de Grote Denkersdreef aangesloten. Die dreef wordt nog verdubbeld naar 2 keer 2 rijstroken. Op die wijze wordt het bewonersverkeer gescheiden gehouden van het bezoekersverkeer voor de Floriade. Vanaf het parkeerterrein worden de Floriade-bezoekers met een shuttlebus via de busbaan naar de entree van de Floriade vervoerd. De bewoners van Oosterwold kunnen overlast ervaren door de aanleg van het parkeerterrein en door omleidingen en drukte tijdens de Floriade. De Grote Denkersdreef blijft een belangrijke ontsluitingsweg voor Oosterwold en Nobelhorst. Er wordt geen extra autoverkeer in de wijk voorzien. Na het evenement verdwijnt de parkeerplaats.