De eerste bewoners van Oosterwold hebben de bouw van hun huis afgerond, hebben hun kavel ingericht en komen nu toe aan meer collectieve zaken in Oosterwold. Tegelijkertijd ontstaat met het toenemen van het aantal bewoners ook een toenemende behoefte aan allerlei voorzieningen. Niet alle voorzieningen worden vanzelf geleverd door de overheid. In Oosterwold ligt dat juist niet voor de hand. Tijd dus om als bewoners aan de slag te gaan!

Bij voorzieningen kunnen we aan van alles denken
Veel voorzieningen hebben een functie op zich, zoals een school, een buurtbus, een speelgelegenheid voor kinderen. Andere voorzieningen zijn er juist op gericht om activiteiten te faciliteren, zoals een wijkgebouw. Maar veel voorzieningen hebben ook een functie bij gemeenschapsvorming. Het zijn neutrale plekken waar bewoners elkaar gepland of spontaan kunnen ontmoeten. Het voorkomt vereenzaming, maar ook overlast van buren die bij elkaar de deur platlopen.

Publieke ruimte
In dat opzicht is het ook goed om te kijken naar de publieke ruimte. Hoe richten we onze kavelwegen in? Als verkeersgebied waar je met de auto of ander voertuig snel doorheen rijdt? Of als verblijfsgebied waar je elkaar op een ontspannen manier en in een langzaam tempo tegen kunt komen, waar kinderen met elkaar kunnen spelen, waar je een praatje kunt maken, onverwachte ontmoetingen kunt hebben, mensen kunt leren kennen?

Datzelfde geldt voor de doorwaadbare zones
We zullen nog flink aan de slag moeten om het gebied ook met looproutes te ontsluiten. Looproutes die niet alleen goed zijn om elkaar te kunnen bereiken, waarlangs kinderen op een veilige manier hun vriendjes kunnen opzoeken. Looproutes die ook uitnodigen om het gebied op aan andere manier te beleven, spontane ontmoetingen te hebben, geïnspireerd te raken door wat andere bewoners met hun stadslandbouw doen, enz.

Maar hoe komen al die noodzakelijke en gewenste voorzieningen tot stand?
Sommige initiatieven zullen door bewoners zelf worden genomen, maar andere vragen om een nauwe samenwerking met de gemeente of de gebiedsorganisatie. Diverse voorzieningen worden door particulieren opgezet, meer of minder commercieel. Dat kan gaan om winkels en verkooppunten, om horeca, zorg, welzijn, gezondheid, kappers en nagelstudio’s, enz. Andere voorzieningen hebben een collectieve aanpak nodig.

Webinar over voorzieningen in Oosterwold
Op 3 juni 2020 organiseerde het Platform Oosterwold een digitale bijeenkomst met bewoners over het tot stand brengen van collectieve voorzieningen. Er werd een selectie van initiatieven gepresenteerd in gefilmde korte pitches. In het najaar volgt er weer een bijeenkomst om de stand van zaken te delen en nieuwe initiatieven te presenteren. De pitches zijn terug te vinden op de website van het Platform Oosterwold, evenals de integrale versie van het webinar:
http://www.platformoosterwold.nl/index.php/onderwerpen/algemene-voorzieningen/66-bijeenkomst-voorzieningen-in-oosterwold-3-juni-2020

Wie doet er mee?
De steeds terugkerende vraag was ‘wie wil er meedenken en doen om voorzieningen verder te ontwikkelen’. We willen jouw kennis, ideeën en inzet graag benutten!

Heb je suggesties over andere voorzieningen, stuur dan een bericht naar info@platformoosterwold.nl

Voor meer informatie zie de site:
Nieuws: http://platformoosterwold.nl/index.php/nieuws-agenda

Onderwerp Voorzieningen: http://platformoosterwold.nl/index.php/onderwerpen/algemene-voorzieningen