Officieel opent basisschool De Pauw 4 september voor het eerst haar schooldeuren. Omdat het nieuwe gebouw van de school nog gebouwd moet worden, mogen ze tijdelijk inwonen bij basisschool De Verbeelding. De komende weken wordt de site www.depauw.asg.nl gelanceerd. Het nieuwe gebouw van basisschool De Pauw komt tegenover De Stadsboerderij en boerderijwinkel Odin aan de Goudplevierweg te liggen. De verwachting is dat het gebouw met 16 lokalen in 2026 klaar is.

In de basisschool Verbeelding start De Pauw met 3 groepen, waarvan 1 kleutergroep en 2 heterogene groepen (waaronder zeker een middenbouw groep). In het nieuwe gebouw groeit De Pauw naar verwachting uiteindelijk naar 16 groepen, te weten 4 kleutergroepen 1 en 2 en 12 homogene groepen 3 t/m 8.

Op deze bruisende school staat de brede ontwikkeling van je kind centraal. De Pauw biedt een prettige leeromgeving waarin veel aandacht voor basisvaardigheden en persoonlijke groei samenkomen.

Claudia Heusen, directeur van de nieuwe basisschool: “Samen leggen we een stevige basis in kernvakken en stimuleren we creativiteit en sociale ontwikkeling. We kijken ernaar uit om met elkaar te bouwen aan een mooie en betekenisvolle schooltijd”.

De Pauw Bruisend onderwijs